Olen työnohjaaja, kirjallisuus- ja  sielunhoitoterapeutti ja sanataideohjaaja.

Minulta voi tilata niin yksilö- kuin ryhmätyönohjauksia. 

Ohjaan kirjallisuusterapeuttisia kursseja. Näitä kursseja voi tilata myös määrätylle haluamallesi kohderyhmälle. Nämä työskentelytavat sopivat myös työhyvinvoinnin tukemiseen. 

Sanataideohjauksia teen lapsista ikä-ihmisiin. 

Olen suorittanut psykoterapeuttiset valmiudet ja tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Voit varata minulta ajan terapiaan.

Voit myös tulla sielunhoitoterapiaan yksin tai yhdessä puolisosi tai jonkun muun henkilön kanssa.

Voi tilata minulta myös kursseja, joissa hyödynnetään draamallisia menetlemiä.

Terapiatyöskentelyssä hyödynnän tarvittaessa kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä.

Vapaaehtoistyö:

Olen ohjannut yhdeksän vuotta sururyhmää itsemurhan tehneiden läheisille.

Itu-prpojektissa, ituprojekti.net/fi/ , olen ollut mukana vuodesta 2012 alkaen.

Maahanmuuttajatyössä olen ollut mukana vuodesta 2015 alkaen ja olen edelleen.